1. خانه
  2. /
  3. نظرسنجی خدمات

پرسشنامه نظرسنجی از مشتریان خدمات پس از فروش

نظرسنجی
سهولت در برقراری تماس و دسترسی به مراکز خدمات پس از فروش
فاصله زمان درخواست تعمیرات تا انجام تعمیرات
انجام تعهدات به موقع ( خوش قولی )
نحوه برخورد پرسنل
آراستگی ظاهری پرسنل
رعایت نظافت در هنگام تعمیرات
راهنمایی ها و آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از محصول توسط پرسنل
نحوه پاسخگویی به سوالات احتمالی
کیفیت خدمات ارائه شده
کامل بودن ابزار آلات و تجهیزات مورد نیاز
سرعت عمل در ارائه خدمات
تناسب هزینه دریافتی با اقدامات انجام شده ( در صورت دریافت هزینه)
به طور کلی چه میزان از خدمات پس از فروش ارائه شده راضایت دارید؟